Aktuella Internationella projekt drivna av klubbar inom Distrikt 101VG  

 

Projekt Kortfattad beskrivning

Land/område

Ansvarig klubb

Katastrofhjälp Syrienflyktingar

Katastrofhjälp på plats via Nilgün och Leif Niord och lions i Turkiet

till flyktingar som kommer från Kubani i Syrien till Turkiet.

Första etapp genomförd nov 2014, andra etapp genomförd jan 2015.

Läs rapport från etapp 1 här.

Läs rapport från etapp 2 här.

 

Turkiet

LC Nossebro

Kontaktperson:

Leif Niord

leif_niord@hotmail.com

Lions internationella ungdomsläger Lysestrand

Anordnas vart 3:e år och ger 25 ungdomar från

många olika länder möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter och lära om varandras kulturer

 

 

Distrikt 101 VG

Kontaktperson:

Per Blomstrand per.blomstrand@gmail.com

Lion School ca 800 elever (varav en del från grannlandet Senegal). Det är bl.a. regelbundna gåvor av såväl kontanta medel som containerlaster med skolmöbler och annat skolmaterial som lett till att skolan nu blomstrar

Illiassa, Gambia.

LC Nossebro

Kontaktperson:

Bo Cerdier

bocerdier@hotmail.com

- Lions Club Tõrva, Estland: Sedan ca 20 år tillbaks har utbyte skett mellan Essunga kommun och Tõrva Town, med bl.a. skolutbyten och kommunalt vänortsutbyte. 2001 blev LC Nossebro fadderklubb när LC Tõrva bildades, -

 Lions Club Sarpsborg, Norge: Mellan LC Sarpsborg och Nossebro finns ända sedan 60-talet ett vänortsutbyte

Estland

LC Nossebro

Kontaktperson:

Bo Cerdier

bocerdier@hotmail.com

Baltikumprojektet: Genom kontakter med myndigheter o institutioner m.m. har man kunnat ta vara på mängder av ’utrangerade’ men fullt användbara varor.

Utrustning för äldreboende. Skol-o sjukhusutrustningar.

Möbler för officiella kontor. Utrustningar för privathem.

Privatutrustningar.

Litauen

 

LC i zon 7

Kontaktperson:

Sven Bergman

sq.bergman@tele2.se

Drift och div restaureringsarbeten för en skola i Sivatar Indien.Skolan ligger högt upp i en bergsby.

I skolan går 60 elever ,övervägande del flickor.Området där skolan ligger är mycket fattigt

Sivatar Indien

LC Lindome

(LC Tveita N.   o

LC Norre Alslev DK

Kontaktperson:

Nisse svensson

nisse.lindome@telia.com

Rehabilitering och utbildning för funktions-

hindrade barn och ungdomar.

I projektet ingår en upprustning av lokaler

och utrustning för att göra dessa handikapppanpassade. Utbildningen är integrerad med 3 olika folkhögskolor, en dövskola och ett rehab.-center

Nordöstra, Tanzania

med Moshi som

huvudort

LC Trollhättan

Kontaktperson:

Elisabeth Hillby

elisabeth.hillby@hotmail.com

Casa Minunata, Rumänien

Genom den stödförening som bildats, lämnar klubben ekonomiskt bidrag för att stödja skolans verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Rumänien

LC Hindås

Kontaktperson:

Kerstin Halldin

kerstin@halldin.org

Fadderbarn, Thailand

Sedan många år tillbaka (1995) ger klubben ekonomiskt stöd till skolgång/utbildning för 3 fadderbarn. Barn, som annars, löpt stor risk att hamna i barnprostitution.

Thailand

LC Hindås

Kontaktperson:

Kerstin Halldin

kerstin@halldin.org

Radvilliskis

Vi skänker pengar till ett barnhem. Pengarna är riktade till en bättre jul just för barnen på barnhemmet.

 

Litauen

LC Skara/Lisa

Kontaktperson:

Ingegerd Gunnarsson

ingegerd@gunnarsson@skara.net

 

Vi stöttar en organisation i Skara, Hjälp oss hjälpa, som kör transporter med insamlade kläder och annat

 

Litauen.

 

 

 

LC Skara/Lisa

Kontaktperson:

Ingegerd Gunnarsson

ingegerd@gunnarsson@skara.net

 

 

 

 

Projekt Kortfattad beskrivning

Land/område

Ansvarig klubb

Idag har man kommit långt med bygget av ett eget barnhem i Kenya. Hemsida:   projektkenya.se

 

Kenya

LC Skara/Lisa

Kontaktperson:

Ingegerd Gunnarsson

ingegerd@gunnarsson@skara.net

 

Stöd till skola som bedriver integrerad undervisning med handikappade. Klubben har sedan 1998 levererat datautrustning, möbler, färdtjänstbuss, verktyg, köksutrustning, rullstolar, skolutrustning och mycket annat

Telsai, Litauen

LC Sätila/Hyssna

Kontaktperson:

Arne Johnsson

abj-son@telia.com

Nyligen inlett samarbete med Lions Club Jurbarkas för att ge stöd åt behövande i området. Levererat en ambulans och i samband med julen skänktes matkassar till behövande familjer.

Jurbarkas

Litauen

LC Åsa

Kontaktperson:

Ingrid Bolmstrand

ingrid@bolmstrand.se

Stöd till ett barnhem med div. utrustning, t.ex. inredning, kläder, lek-

saker, hygienartiklar m.m. Tidigare även stöd av viss byggnation

Jekapils (Riga)

 

LC Svenljunga

Kontaktperson:

Christian Jarl

christian.jarl@gefa.se

Klubben har sedan många år gett bidrag (c:a 10.000:-/år)till en dam i Sri Lanka, Inga-Lisa Fairweather. Hon finns i en by där och hjälper ungdomar till utbildning och annan hjälp som de kan behöva såsom sjukvård omsorg m m.

 

Si Lanka

L C Skultorp

Kontaktperson:

Roland Gustafsson

rg.433214@telia.com

Ekonomiskt stöd till Lions Woman Skill Traning Center.

Skolan bedriver utbildning av flickor i sömnad, mönsterritning, tillskärning, m.m

Nepal

LC Göteborg/Centrum

Kontaktperson:

Arne Sandström

arne@profeten.se

Klubben har sedan många år gett bidrag (totalt c:a 175.000)till en dam i Sri Lanka, Inga-Lisa Fairweather. Hon finns i en by där och hjälper ungdomar till utbildning och annan hjälp som de kan behöva såsom sjukvård omsorg m m.

Si Lanka

LC Floda/Gråbo

Kontaktperson:

Börge Jönsson

borge.j@hem.utfors.se