Publicerad 2011-08-27
Distriktskonferensen i Kungsbacka 27 aug 2011
 
Lördagen den 27 aug var det dags för den årligas distriktskonferensen som markerar starten för ett nytt verksamhetsår.
 
Några av de ca 80 deltagarna
 
Mötet samlad ett 80-tal medlemmar från lionsklubbar inom distriktet.
Ett digert program låg fast för dagen där man kan nämna information om GLT o GMT, info om hur vi kan bli en expansiv organisation.
Distriktets kassör redovisade budgeten för det kommande året samt utfallet för det gångna året,
Distriktets IT-ansvarige visade också upp den nya offentliga hemsida som distriktet tagit i drift (red anm denna sida befinner du dig på just nu).
Vidare fick deltagarna information om LCIF och mycket mer som man kan ta med sig till verksamheten i klubbarna.
  DG Ove inleder mötet