Publicerad 2011-09-25
Lionsklubb jubilerar och delar ut stipendium


Nyligen firade Lions Club Göteborg Gathenhielm 55-årsjubileum, Göteborgs näst äldsta Lionsklubb. Vid jubileet delade klubben, liksom vid tidigare jubileer,  ut ett ungdoms-kulturstipendium. Pristagare denna gång var Ava Bahari, som trots att hon ännu inte fyllt 15 år spelat fiol i 12 år. Sedan hösten 2005 studerar hon för professor Terje Moe Hansen vid Oslos musikhögskola - vid sidan om sin ordinarie skolgång. Redan vid 8 års ålder uppträdde hon för första gången som solist i Göteborgs konserthus.  Nyligen deltog hon också i en tävling för unga musiker i Köpehamn och vann klassen för 13-16-åriga musiker. Ava har framträtt i många länder, bl a i Ossiach i Österrike, London, Oslo och Köpenhamn. Lions önskar Ava lycka till i hennes forsatta musikstudier.

Ava Bahari tar emot Lions Club Gathenhielms kulturstipendium på 20 000
ronor av presidenten Claes I Helgesson och stipendekommitténs
ordförande Tore Zachrisson
Vid jubileet mottog Rolf Öberg Lionsutmärkelsen Melvin Jones Fellowship och presidenten, Claes I Helgesson, Progressive Melvin Jones Fellowship för hans mer än 40-åriga gärning som Lion. Klubbens nestorer, Gösta Eggersten och Eskil Ruckman, mottog hedersmärket för 50-årigt medlemsskap i klubben.