Lions Campusclub i Borås

Lions distrikt 101VG planerar att starta en Lions Campusklubb vid Högskolan i Borås. Fredagen den 16 september deltar distriktet i mässan för nyanlända studenter i entréhallen på högskolan kl 10-15.

De studenter (och högskoleanställda) som visar sitt intresse inbjuds till en informationsträff:

Tisdagen den 27 september kl 16 i lokalen Rabalder i kårhuset. Vi bjuder på en enkel förtäring.

Om du inte har anmält dig på studentmässan ber  vi dig att skicka en e-mail till lionscampus@telia.com. Till samma mail kan du skicka ev frågor, eller ring till 070 695 86 35 och tala med Claes.

In english:

At the student convention  Sept 16, Lions District 101Vg announce their intention to start up a Lions Campus Club at the University of Borås.

On Sept 27 at 4 PM in the Rabalder room at the Student Unioun House, we invite to a meeting for those who are interested to know more. We will offer you something to eat and drink. Please announce your intention to attend athe studnet convention  or to the e-mail address lionscampus@telia.com. You can also direct any questions to the same e-.mail address or make a call to 070 695 86 35 and ask Claes.