Publicerad 2012-03-25
Ett berg av glasögon
har samlats in av LC Floda-Gråbo under senaste tiden på ICA Supermarket i Floda och Bo-num i Gråbo. Allmänheten
har uppmärksammat Lions uppmaning att lämna in sina uttjänta glasögon i de uppsamlingsboxar, som klubben ställt
fram på respektive ställe. Vid insamling-ens slut räknade vi in drygt 500 par motsvarande 12 kg – fodralen ej inräknade.
De insamlade glasögonparen har sedan inlämnats till optiker för rengöring, klassificering och vidare befordran till 3:dje
världen för att delvis täcka de omättliga behov, som finns där.