Publicerad 2012-05-13
Hjärtstartare till Göteborg City Airport från LC Göteborg/Tuve Säve

Vid klubbens månadsmöte den 10 maj överlämnades en hjärtstartare till Göteborg City Airport. Hjärtstartaren mottogs av
VD Annika Nyberg som samtidigt gav en intressant och informativ redovisning av flygplatsens verksamhet och utveckling.

 

Klubben har sedan några år tillbaka två insamlingsbössor placerade på flygplatsen.

Dessa bössor ger ett icke obetydligt bidrag till klubbens hjälpverksamhet.

VD Annika Nyberg tar emot hjärtstartaren av Kenneth Linde och LP Göran Hedenskog från klubben