Publicerad 2012-04-18

150 000 kr till cancerforskningen

Vid ett zonmöte i Alingsås överlämnades ett stipendium på 150 000 kr från Lions Cancerfond Väst till docent
Per Albertsson vid Institutionen för kliniska specialiteter, Göteborgs universitet.
Bidraget kommer att finansiera en del av en förstudie om strålbehandling på cellnivå.

- Man säger att forskning kostar mycket pengar men det är dyrare att inte forska, sa en mycket nöjd stipendiat,
som efter överlämnandet av en symbolisk check, höll ett föredrag om sin forskning för de församlade medlemmarna
rån åtta Lionklubbar.

Lions Cancerfond Väst bildades i januari 2010 i syfte att stödja patientnära cancerforskning som bedrivs i västsverige.
Ansvarig Lion för fonden, Lars Brorsson LC Falköping, berättade att sammanlagt hittills har 1,1 miljoner delats ut
till olika forskningsprojekt. Det är mycket glädjande att se hur stort intresset är ute i klubbarna och hos
allmänheten för fonden då det varje vecka kommer in nya bidrag till fonden.

På bilden överlämnar ordförande för zon 4 VG Björn Svennung, den symboliska checken till docent Per Albertsson som står till vänster på bilden