Publicerad 2012-01-03
Lions Club Skultorp har fått sin första kvinnliga medlem

LC Skultorps ansträngningar att rekrytera någon eller några kvinnliga medlemmar har äntligen krönts med framgång.
Vid månadsmötet i december, som för  övrigt inleddes med ett högtidligt lucia –framträdande i kyrkan av elever från
Billingsdalsskolan under ledning av Marie – Louise Brockmar, invigdes Elena Blom och hennes make Thomas
Blom som medlemmar i LC Skultorp.

LC Skultorp fick härmed sin första – och för närvarande enda – kvinnliga medlem. Familjen Blom har under några
år drivit egen hjälpverksamhet genom att samla in kläder och andra förnödenheter och transporterat dessa till
behövande i bl a Ukraina.

De är mycket positiva till den hjälpverksamhet Lions bedriver och kunde lätt övertalas att bli medlemmar och
fortsätta sitt personliga engagemang inom Lionrörelsen och eftersom de är bosatta i Skultorp är det naturligt
att det är i LC Skultorp de ville fortsätta att verka.

Invigningen skedde under högtidliga former i Kyrketorpsgården i kretsen av övriga Lions med respektive.
När invigningen och de formella förhandlingarna var avslutade hälsades de nya medlemmarna hjärtligt
välkomna i Lion – gemenskapen och samtliga ”bänkade sig” och åt envälsmakande jultallrik innan man
önskade varandra GOD JUL och skildes åt i den för årstiden något ljumma decemberkvällen.

Nästa månadsmöte äger rum den 9 januari och då kommer vi att få höra ett föredrag av ”Skultorpsbördige”
Erik Lidén, som med stöd av bl a LC Skultorp har arbetat med ett
”vattenresurshanteringsprojekt” i Kina
tidigare i år.

Vi hälsar Elena och Thomas välkomna i klubben och hoppas att Elena inte skall behöva vara ensam
kvinnlig medlem någon längre tid.

Vi hälsar därför fler kvinnor och par välkomna som medlemmar.

På bilden ser vi Elena och Thomas flankerade av ”faddern” Göte Gunnarsson och klubbens
president/ordförande Hans Persson. 

Text: Rolf Kaméus Foto: Per – Olof Pettersson