Publicerad 2012-01-23
Lions Club Skultorp gästades av sin stipendiat

Lions Club Skultorp tilldelade under föregående verksamhetsår Skultorpsbördige Erik Lidén ett

studiebidrag för att han skulle kunna deltaga i ett projekt avseende vattenresurshantering på Xiamen University i
sydöstra Kina. Erik Lidén studerar vid Lunds Tekniska Högskola och räknar med att till sommaren bli klar med sin
civilingenjörsexamen och hade fått erbjudande att medverka i ett ”miljöprojekt” i Xiamen fyra veckor sommaren 2011.
Från LTH är det åtta studenter årligen, som får möjlighet att delta i denna typ av internationell utbildning.

Vid klubbens månadsmöte i januari hade han möjlighet att komma och berätta om sina erfarenheter från Kina och
projektet för de intresserade ”lejonen”. Resan till Xiamen gick via Köpenhamn, Amsterdam, Shanghai och Peking.
Xiamen är en stad med cirka 2,5 miljoner invånare och ligger i sydöstra Kina – inte långt från Taiwan. Projektet gick
t på – i populära och för oss ”amatörer” begripliga ordalag – att studera hur olika former av arsenik adsorberas på
ytan av järnoxidmineralet götit. I Kina finns arseniken naturligt i marken och grundvattnet och för att vattnet skall
kunna vara användbart måste man kunna ”rena” det.

Genom att tillsätta olika mängder och koncentrationer av götit kan man för en relativt låg kostnad nå önskat
resultat Man kunde också konstatera att vattnets pH – värde ej hade någon uppenbar påverkan på
adsorptionskapaciteten av de olika formerna av arsenik och att mängden adsorperad arsenik överensstämde
med tidigare erfarenheter.

Detta var lite om själva projektet – Erik hade naturligtvis också fått en hel del erfarenheter av att arbeta tillsammans
med studenter från andra länder och med kineserna.

Man arbetade från 0800 på morgonen till 1800 på kvällen med avbrott för siesta mitt på dagen.

Gruppen bestod av Erik, en kinesisk student, två forskarassistenter och en kinesisk professor som handledare.
På kvällar och helger arrangerades det olika aktiviteter och naturligtvis firade man svensk midsommar. Det var
ganska varmt klimat och – tyvärr – mängder av insekter. Regn och översvämningar fick Erik också stifta
bekantskap med. En mycket positiv erfarenhet var dock att maten var mycket bra och billig – en måltid
på universitetet kostade c:a 5:- i svenska pengar.

På restaurang var det något dyrare.

Erik upplevde kineserna som vänliga, glada, snälla och ”lekfulla” och att de gillade att diskutera.

Det samlade intrycket av studieperioden var på det hela taget positivt – resultatet av arbetet var tillfredsställande
och de övriga erfarenheterna var nyttiga och lärorika och han har fått flera nya kontakter.

Vi, som hade förmånen att få lyssna till Eriks redovisning , var också mycket nöjda och gick – efter att ha framfört
ett stort tack till honom - hem från månadsmötet med nya lärdomar  och övertygade om att vi bidragit till att uppfylla
ett par av Lions syften – ”Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk” och ”Att genom
aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling”.    

Text: Rolf Kaméus

Forskargruppen i Xiamen. 
Övre raden från vänster: Dr Tong Ouyang, Erik Lidén, Linlin Hao. Undre raden från vänster: Jinjing Ma och Lin Haiying