Publicerad 2012-03-25

Lions Club Floda-Gråbo delar ut Lions hedersutmärkelse

Vid Lions Club Floda-Gråbos ordinarie månadsmöte i mars, som avhölls i Trevnaden, mottog två av klubbens medlemmar
Lions högsta utmärkelse ”Melwin Jones Fellowship” av klubbens president Jan Frygner.

Stig Gustafson har genom ett långvarigt engagemang verkat för sjuka, gamla och en-samma, som är i behov
av stöd och uppskattning från utomstående.

Gun Andersson har genom ett oförtrutet arbete genomfört en framgångsrik konsert i Dergårdsteatern till förmån för
Världens Barn tillsammans med Lions i Lerum och Rotary-klubbarna i kommunen.

Före mötet föreläste överläkaren och kirurgen Hans Brevinge från Östra Sjukhuset över ämnet Kocks Blåsa –
en göteborgsuppfinning av en tunntarmsreservoir, som underlättar behandling av svårartade tjocktarmsinflammationer.