Publicerad 2011-12-27
Lions klubbar i Mariestad, Zon 1, ger julgåva till asylboende i Älgarås

Lionsklubbarna i Mariestad, Lyrestad och Hassle överlämnade i dag en julgåva till de asylsökande som tillfälligt
vistas på boendet i Älgarås. I samarbete med Röda Korset har klubbarna aktivt verkat för att de asylsökande ska
få större möjligheter till fritids-sysselsättning och gemenskap, den tid de vistas på asylboendet i Älgarås.

Röda Korset har en caféverksamhet i en av hyreslängorna i Älgarås. Föreståndaren för detta, Hagar Schön,
har i samråd med företrädare för Lionsklubbarna, funnit att någon form av inomhus idrottsaktivitet skulle uppskattas
enormt av de asylboende. Genom välvilliga gåvor från företrädare för Töreboda kommun och Töreboda Pingisklubb
har såväl ett biljardbord som ett pingisbord erhållits och idag levererats till Älgarås. De asylsökanden har själva
iordningställt en lämplig lokal på asylförläggningen i samverkan med hyresvärden.

Företrädarna för Lionsklubbarna med zonordförande Bernt Hållander, Tom Lindeberg, Clas Ohde och Göran Norberg,
överlämnade de erhållna spelborden under trivsamma former och med stor tacksamhet mottogs julgåvorna.