Publicerad 2012-02-29
Lions skänker TV-apparater till KSS

Vid en enkel ceremoni överlämnades 14 TV-apparater, En DVD och diverse tillbehör till tre avdelningar på Kärnsjukhuset
i Skövde.

Mottagande avdelningar var MAVA, Reumatologen och Gastronomi. Zonens Lionsklubbar( Falköping, Falköping/Ålla,
Hjo, Karlsborg, Skultorp, Skövde, Skövde/Ryd, Tibro, Tidaholm, Valle/Varnhem) har genom olika aktiviteter samlat in
pengar som man välvilligt har ställt upp för denna goda sak.

Rune Lindfors från Klubben i Skövde och zonordförande Jan-Åke Rispling hade fått det glädjande och ärofulla uppdraget
att gå runt på de olika avdelningarna och överlämna TV-apparaterna.

Lions Club är en human hjälporganisation som bl.a. vill humanisera ( göra det bättre). Därför är det nu vår förhoppning att
många skall få nytta och glädje av dessa TV-apparater avslutar zonordföranden.

Idel glada miner på MAVA