Publicerad 2012-03-25
Rapport från månadsmöte LC Skara Lisa
Klubben tilldelade då också klubbmedlemmen Marianne Erngren utmärkelsen Melvin Jones Fellowship med motiveringen:
Marianne var en av de drivande krafterna när LC Skara Lisa grundades för 15 år sedan. Hon var klubbens charterpresident
och har allt sedan dess haft olika styrelseuppdrag. Med sin entusiasm, sitt stora engagemang och kunskap om Lions har hon
hela tiden varit och fortfarande är klubbens stora stöd.

Marianne har också organiserat flera årliga aktiviteter, såsom Pannkaksfesten, där Skara Lisa sommartid bakat och
serverat pannkakor i samband med ”VM i kärnspottning”, Veteranfordonsdagen i Fornbyn, där klubben stått för serveringen
till besökarna. Även vid Julmarknaden gör Marianne stora insatser. Marianne tar sig alltid tid för att stötta och hjälpa till vid
klubbens alla aktiviteter och är en välförtjänt mottagare av utmärkelsen.

Intagning Britt Milzèn med fadder Maj-Britt Johansson, president Ingegerd Gunnarsson o medl.ordf Birgitta Guldbrand

Melvin Jones – mottagaren Marianne Erngren, Ingegerd Gunnarsson o Eivor Bynke