Publicerad 2011-11-17
Sveriges Lucia 2011
Sveriges Lucia 2011 är ett samarbete med Världens Barn. De 7 kandidaterna till Sveriges Lucia har fått välja
ett hjälpprojekt (profilprojekt) och organisation att stödja. Lina Persson har valt Lions och vårt profilprojekt i Tanzania.

Se http://www.sverigeslucia.se/

Genom att rösta på Lina går pengar till vårt profilprojekt i Världens Barn. Förutom att rösta fram Lina som
Sveriges Lucia 2011.

Lina är uppvuxen i Örnsköldsvik men bor numera i Stockholm. För att läsa mer om Lina och om Sveriges Lucia,
se webbadressen ovan.

Den 13 december kan de som vill och kan bege sig till Centralstationen i Stockholm kl 8:00. Då, 8:00, kommer
alla utrop för tågen och all belysning att släckas, förutom luciatågets ljus. Då blir det Luciauppträdande
å Centralen. Lions kontor går dit. Kom ni också, ni som kan.
Den 3 december infaller också kröningen på Skansen. Blir det ”Lions Lucia” som blir Sveriges Lucia 2011?
Du kan avgöra, rösta på Lina.

Maud Nordell
Info/PR MD 101