Publicerad 2012-03-25
Synliggör Lions Cancerfond Väst

Det är viktigt att vi synliggör inte bara Lions utan även vår egen Lions Cancerfond Väst. Gör gärna ett besök på ortens
begravningsbyrå och kontrollera så att vår information inte drunknar bland all annan info. Vi i LC Karlsborg gjorde ett
sådant besök och fick en jättebra kontakt med innehavaren.
Slutresultatet blev att vi fick ställa ut en egentillverkad hållare, i detta fall i oljad ek som stämde in med inredningen i övrigt.
Men det bästa var att vi fick ställa den i samtalsrummet där den får en helt unik plats.

Jan-Åke Rispling LC Karlsborg