Publicerad 2011-09-03

 

”Toner ger miljoner!”

 

RUM (Riksförbundet Unga Musikanter) och Sveriges lions

föreslår en gemensam

Röda Fjädernaktivitet

 till förmån för

forskning gällande barndiabetes

Läs mer här >>>>