Publicerad 2012-04-22
Fullmatat Zon-möte i Munkedal

Nyligen höll zon 8 Bohuslän, med sina 9 klubbar, möte med flera verkligt intressanta inslag. I klubban höll Åke Wååg som nu
varit ZO i drygt 2 år.

Först ut var Med.dr. Ingela Franck Lissbrant, verksam på Onkologen, Sahlgrenska. Hon är specialistläkare på prostatacancer
och har samlat på sig 20 års erfarenhet. Ingela blev den första att få stipendium från Lions Cancerfond Väst.
Hon var mycket glad och tacksam och berättade att pengarna kom väl till pass när hon bevistade en världskonferens
på Harvard Medical School. Där finns forskningslabb, "det bästa i världen". " Mycket forskning görs och vi ligger i framkant här
i
västsverige med nya behandlingsmöjligheter, bl.a tack vare Lions".

Nordens Ark är ju välkänt långt utanför Bohusläns gränser. Där har man startat en lite speciell förskola "Djur och skur".
Av namnet förstår man att barnen vistas mycket utomhus och får lära sig att umgås med djuren, hur de bör skötas,
matas m.m. Första succéfyllda terminen hade man 18 barn och nu står många på kö för komma med.
Vi har följt detta lovvärda initiativ och ville gärna ge en uppmuntran, som framgår av fotot. Pengarna skall användas
till inköp kameror och dator där barnen kan spara vad dom filmat bland djur och natur. 

Vid vårt Munkedals-möte hade vi också besök av Lion Jan Granlund (som är en av de ansvariga inom Lions för Röda
Fjädern), som berättade en del om Röda Fjädern och dess stöd till Barndiabetesfonden.

Per Blomstrand, Lion Munkedal, är lägerchef för Camp Lyse som går av stapeln v. 30-32. Ungdomar från
många länder deltar och värdfamiljer önskas. Mera info www.camplyse.se.

Och så var det det här med ordförande Åke Wååg som snart avgår efter dryga 2 år som ZO. Han har verkligen lagt
ner ett stort engagemang, ordnat med intressanta företagsbesök och fått med viktiga programpunkter

Han har på så sätt fått hög närvaro på sina möten, och han har rönt mycken uppskattning. Han tyckte det saknades
en ordförandeklubba, så han skänkte en, av ädelt trä, som han överräckte till tillträdande ZO,

Tack Åke Wååg för ditt förtjänstfulla arbete.

Lions Rolf Lövgren, Lions Kungshamn tackar Ingela Franck Lissbrant för det intressanta föredraget

Lion Kjell Olsson överlämnar checken till Jenny Magnusson och Bo Norming             ZO Åke Wååg överlämnar den nyskänkta klubban till Karin
från Nordens Ark                                                                                                               Blomstrand Munkedal, som snart tar över ordförandeskapet

Åke Ljung, Lions Stenungsund